پنجمین کنفرانس صنعت پخش ایران
 1  2  3  4
اخبار همایش
فراخوان مقاله
فراخوان مقاله پنجمین کنفرانس صنعت پخش ایران منتشر شد. ادامه...
1397/03/29
ثبت نام آغاز شد
ثبت نام پنجمین کنفرانس صنعت پخش ایران آغاز شد. ادامه...
1397/03/23
پیام دبیر کنفرانس

صنعت پخش یکی از اهرمهای پر قدرت بین واحدهای تولیدی، بهبود کیفیت و مهم تر از آن تعدیل و ثبات قیمتی بازار، در شرایط مختلف است. صنعت پخش در دهه‏های اخیر نقش کلیدی در توسعه صنایع تولیدی کشور ایفا نموده و دارای جایگاه بسیار مهمی ‏برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است. این اهمیت به اندازه‏ای است که در حال حاضر بسیاری از شرکت‏های تولیدی خودشان شرکتی را برای پخش و توزیع محصولات ایجاد نموده اند. صنعت پخش به دلیل ارتباط دو سویه، از یک طرف با واحدهای تولیدی و از سوی دیگر با مصرف‌کنندگان، از تخصص، هوش و ظرفیتی برخوردار است که این توان را در سایر تشکل‌های صنفی کمتر می‌توان دید.

ادامه مطلب...

حامیان معنوی
پوستر